Logo_MyDor-01

מעברי משתמשים

אנו מבצעים שירותי טכנאים למעברי משתמשים. כולל מיפוי הציוד שעובר והתקנתו במעבר.

שלב א': מיפוי הציוד העובר

לפני תאריך המעבר יגיע צוות טכנאים אשר ידביק מדבקות של מספרים סידוריים על כל הציוד שעובר.
כולל עכבר, מקלדת, מסך, מחשב, מדפסת וכו'.

שלב ב': הכנת קובץ מעקב

לאחר הדבקת המדבקות הטכנאים יכניסו את כל הציוד שעובר לפי המספרים וירשום מה כל עמדה כוללת- מסך,מחשב,מקלדת,עכבר וכו'.
הקובץ מאפשר לנו להיות במעקב אחרי כל ציוד ולדעת מה הסטטוס שלו.

שלב ג': יום מעבר והתקנה

ביום המעבר יהיה מנהל פרוייקט בשטח אשר אצלו יהיה את הקובץ של כל הציוד העובר ובכל פעולת פירוק/ הרכבה צוות הטכנאים יעדכן את המנהל הפרוייקט וכך יהיה מעקב בזמן המעבר.

נקודות חשובות במעברי משתמשים

פגישת ייעוץ לפני תחילת מעבר

אנו מגיעים לפגוש אתכם הלקוחות על מנת לראות את הציוד שעובר ואת מקום התקנתו החדש על מנת לדאוג לציוד מתאים ביום המעבר.

מיפוי הציוד הקיים אשר עובר

אנו מגיעים לפני המעבר ומכינים מדבקות מיוחדות לכל הציוד שעובר בכל עמדה/ משרד. אנו מבצעים שלב זה על מנת להיות במעקב אחרי הציוד.

הכנת קובץ מעקב אחרי הציוד

הדבר ממנו כולם חוששים הוא איבוד ציוד וכדי למנוע זאת אנו מכניסים את כל הציוד שמפינו עם מספרי המדבקות ומכינים קובץ שבעזרתו אנו יכולים לדעת מי פירק ומתי פורק כל ציוד.

יום המעבר- פירוק ציוד

ביום המעבר מגיע צוות טכנאים מהשורה הראשונה ומפרקים את הכל הציוד אשר הוחלט שהוא עובר, כל טכנאי מדווח בכל פעם איזה ציוד פירק ובכך אנו עוקבים אחרי הציוד.

חמ"ל מעקב אחרי הציוד

בכל פרוייקט מעבר ישנו מנהל פרוייקט בשטח אשר אחראי לשבת בנקודת החמ"ל אותה אנו מגדירים בתחילת יום המעבר והוא מקבל דיווחים מהטכנאים איזה ציוד פורק/ הורכב.

יום המעבר- התקנת הציוד

לאחר שמנהל הפרוייקט עובר בכל האזור שעובר ומוודא שכל הציוד פורק אנו עוברים למקום החדש בו הטכנאים מרכיבים את כל העמדות שפירקו ושולחים דיווחים לחמ"ל.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן